תקנון – מדיניות פרטיות

 • כבקר נתונים אנו ננקוט בכל הצעדים הנדרשים בכדי לעמוד בחוק הגנת המידע 1998 והחקיקה הכפופה לו הרלוונטית בעת הטיפול בכל מידע אישי שתוכל לספק לנו. זה כולל הבטחת עיבוד נתונים הוגן ומשפט; מעובד למטרות מוגבל ; הולם, רלוונטי ולא מוגזם; מדויק; לא נשמר זמן רב מהנדרש;  מעובד בהתאם לזכויותיך ; ומאובטח.

  אנו עשויים לאסוף מכם נתונים אישיים כגון שמך, כתובת דוא"ל, כתובת דואר, כרטיס אשראי ותאריך תפוגה ומספר טלפון כשאתה נענה לבקשות למסור מידע אישי על עצמך בכדי להשיג מוצרים ושירותים שאנו מציעים.  אם אינך מעוניין עוד לקבל את המוצרים והשירותים שעבורם הגשת את המידע, אתה יכול בכל עת לשלוח דוא"ל לכתובת info@satynakey.com על מנת שהפרטים שלך יוסרו מהמאגר.

  אנו נשתמש במידע האישי ונתונים שסופק על ידך למטרות מחקר דמוגרפית, אזורי שוק, וכדי לשלוח לך פרטים על מידע לגבי SARYNAKEY PROFESSIONAL מוצרים, שירותים, הנפקות, חדשות וכו '

  SARYNAKEY PROFESSIONAL  יספק רק נתונים המזהים אותך באופן אישי לצד שלישי או לארגון בנסיבות הבאות:

  צד שלישי או ארגון זה הם חלק מחברה או בת שלSARYNAKEY PROFESSIONAL  עלינו לשתף או לשלוח מידע לצדדים שלישיים או ארגונים העובדים איתנו או מטעמנו בכדי לספק מוצר או שירות אליכם שביקשתם .אנשים או ארגונים כאלה רשאים להשתמש במידע זה רק על מנת לספק את המוצר או השירות המבוקש ולא לכל מטרה אחרת. עלינו לשתף או לשלוח את המידע לצדדים שלישיים או ארגונים העובדים איתנו או מטעמנו בכל הקשור לשיווק של מוצרים ושירותים של SARYNAKEY PROFESSIONAL 

  אנו נדרשים להעביר את המידע או הנתונים על מנת לעמוד בכל הליך רגולטורי או משפטי. יש מכירה ו / או העברה של העסק כולו או חלק ממנו.

  פרט לנסיבות שצוינו לעיל, לצדדים שלישיים לא תהיה גישה לנתונים המאפשרים לך זיהוי אישי.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינויים במדיניות זו בכל עת ללא הודעה מוקדמת ועל אחריותך לבקר בדף זה מעת לעת כדי לקרוא מחדש מדיניות זו.כל התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף מיום הפרסום.

  שימוש במידע שאינו מזהה אישית

  אנו מנתחים מידע שאינו זיהוי אישי שנאסף ממך בכדי לעזור לנו להבין טוב יותר כיצד משתמשים באתר זה. על ידי זיהוי דפוסים ומגמות שימוש, אנו יכולים לעצב טוב יותר את האתר הזה כדי לשפר את החוויות שלך, הן מבחינת התוכן והן מבחינת נוחות השימוש. אנו מקשרים מידע שנאסף באמצעות עוגיות אינטרנט ומשואות רשת למידע המזהה באופן אישי.

  דפדפני אינטרנט

  כמו רוב מפעילי האתרים, אנו אוספים מכם מידע שאינו מזהה אישית מהסוג שדפדפני האינטרנט, בהתאם להגדרות שלהם, עשויים להנגיש. מידע זה כולל את כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך ("IP"), מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן, והמיקומים