הצהרת נגישות
מהו אתר נגיש ומהי חשיבות הנגשת האתר?
אתר ו/או דף אינטרנט נגיש, הוא כזה שאנשים עם מוגבלות יכולים לגלוש )לבקר( בו כמו כל אדם
אחר. חברת קרסטס רואה חשיבות רבה בהנגשת דף הנחיתה לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר
למרבית האוכלוסייה לגלוש בדף זה בקלות ובנוחות. על מנת לאפשר נגישות זו, דף נחיתה זה
נבנה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב- Accessibility Content Web s'W3C
Guidelines 2.0, level A
מה הופך את אתר זה לנגיש?
להלן הסבר קצר אודות שיטת הבנייה של דף אינטרנט זה וחלק מעיקרי הפעולות שבוצעו במסגרת
הנגשתו לבעלי מוגבלות:
 הניווט וההתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש; ניתן לנווט באתר באמצעות כפתורי
המקלדת בלבד, ללא צורך בשימוש בעכבר:
o ניתן לעבור ולסמן בין לחצני הפעולה והשדות השונים באמצעות כפתור ה-TAB
שבמקלדת, ולחיצה על כפתור ה-ENTER לבחירת הלחצן המבוקש ו/או ביצוע
הפעולה
o ניתן לגלול באתר זה באמצעות חיצי המקלדת ו/או באמצעות שימוש בגולל
העכבר ו/או באמצעות חיצי הגלילה המובנים בדפדפן
o ניתן לסגור את מסכי הפופ-אפ ) חלונות-נפתחים( באמצעות לחיצה על מקש ה-
ESC במקלדת ו/או בחירת כפתור הסגירה )X )באמצעות כפתור ה-TAB
)לבחירה( ולחיצה על כפתור ה-ENTER( לסגירת החלון(.
 התכנים באתר זה כתובים בשפה ברורה ומאורגנת היטב באמצעות תגיות מתאימות
בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כמו כן, באתר זה אין אלמנטים זזים )אנימציות(
העלולות לייצר קושי לבעלי מוגבלות קוגניטיבית
 אתר זה נגיש ממגוון דפדפנים כנהוג ומקובל, לרבות IE ,Chrome ,Firefox ,Safari
 נעשה מאמץ שמרבית הטקסטים באתר זה יהיו כטקסט חי שאינו מבוסס תמונה. כמו כן,
כל האובייקטים מבוססי התמונה בעלי חלופה טקסטואלית )ALT )כנדרש
 בעת עיצוב האתר נבחרו צבעים בעלי ניגודיות גבוהה, על מנת שגולשים הסובלים מבעיות
ראייה ו/או הבחנה בצבעים יוכלו להשתמש באתר זה בנוחות ובקלות
 האתר מאפשר הגדלה והקטנה )ZOOM )באמצעות מקש CTRL במקלדת ושימוש
בגלגלת העכבר. כמו כן , ניתן לשנות את גודל הטקסטים )הגופן( באתר באמצעות אחד מ-
2 פקדי גודל הגופן הנמצאים בראש העמוד )מסומנים באות א' – גדולה וקטנה בהתאמה(
סייגים לנגישות
למרות מאמצנו להנגיש את כלל האלמנטים באתר, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. אנו
ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כללה
אוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות. במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו הונגש כראוי, נשמח
אם תאירו את תשומת ליבנו
פניות ויצירת קשר
נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא או שאלה העולה מקריאת מסמך זה ו/או לספק לכם מידע
נוסף באשר לנגישות האתר. ניתן לפנות לאחראי הנגישות בארגון, מר' מיכאל סלוק בכתובת
.Michael.SLOOK@loreal.com המייל
הצהרת נגישות זו נכתבה בתאריך 2015.10.24